אושרה תוכנית מתאר ארצית מקיפה לתשתיות משק האנרגיה לשנים 2030 ו-2050 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, החליטה היום (שלישי) לאשר תוכנית מתאר ארצית לתשתיות האנרגיה (תמ"א 41, אשר הינה תיקון מספר 9 לתמ"א 1). התוכנית היא יוזמה משותפת של משרד האנרגיה ומינהל התכנון, ומציגה לראשונה תכנית מתאר ארצית כוללת ומקיפה של תשתיות העל בישראל, לרבות שמירת רצועות שטח לתכנון עתידי של משק האנרגיה. התכנית נותנת מענה לצרכי המשק הלאומיים לשנים 2030 ו-2050.

התוכנית מדגישה את חשיבות ייצור האנרגיה המתחדשת בדו שימוש בקרקע ובשטחים מבונים באמצעות הנחיות ותעדוף. כמו כן, התכנית מאגדת את תכניות המתאר הארציות העוסקות בגז טבעי, חשמל ודלקים, וכן מייעדת שטחים עבור אתרים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, מסדרונות להולכת חשמל ותשתיות אנרגיה, וכן מסמנת אזורים לבחינת תכנון של מנהרות לתשתיות ארציות.

התוכנית קובעת עקרונות מנחים לתכנון תשתיות האנרגיה:

אנרגיה מתחדשת:

לאור החזון אותו מוביל שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, לגמילת מדינת ישראל מאנרגיה מזהמת והגדלת חלקן של האנרגיות המתחדשות בתמהיל ייצור החשמל ל-30% בשנת 2030, עודכנה התוכנית וחודדו ההנחיות לעידוד הקמת ייצור סולארי בשטחים מבונים ובדו שימוש בקרקע כמו כן, צומצמו השטחים לתכנון תחנות כוח סולאריות.

רצועות משולבות ומנהרות תשתית:

התכנית שומרת שטחים עבור רצועות שמורות לתשתיות אנרגיה שיאפשרו תכנון עתידי של קווי תשתית ארציים בכפיפה אחת (גז טבעי, דלק וכד'), וכן שומרת מסדרונות לתכנון קווי חשמל. בנוסף, נקבעו הנחיות לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב מערכתיות למספר תשתיות, ובכך מוטמע עיקרון של חיסכון בשטח והצמדה לתשתיות אחרות, זאת תוך עמידה ושמירה על בטיחות וצמצום השפעות סביבתיות:

רצועות לקווי חשמל: התוכנית שומרת שטחים לתכנון קווי חשמל וקובעת הוראות לתכנון, לרבות מתן הוראות לבטיחות וצמצום ההשפעה על סביבה.

רצועות תשתית תת-קרקעיות: התוכנית קובעת הנחיות לתכנון קווי תשתית תת-קרקעיים באופן שייעל את השימוש במשאב הקרקע, ותוך שילוב תשתיות שונות ברצועה אחת וצמצום סיכונים והשפעות סביבתיות.

מנהרות תשתית: התוכנית קובעת הנחיות לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב-מערכתיות, לצורך ייעול השימוש בקרקע, צמצום מגבלות סביבתיות ואפשרות מעבר תשתיות במקומות בהם קיים קושי בהקמתן.

מתקני מערכות החשמל, הגז הטבעי, הגפ"מ והדלקים – טיפול ואחסנה:

התכנית מסמנת את התשתיות הארציות המאושרות של תחנות הכוח, רצועות הגז הטבעי, אתרי הגפ"מ ומתקני הגז הטבעי ונותנת עקרונות והנחיות לתכנון תשתיות אלה.

יש לציין שעקרונות התוכנית כאמור, יאפשרו לתכנן ולהקים מתקני אנרגיה תוך שמירת אמינות אספקת האנרגיה למשק הישראלי מחד, וצמצום מרבי של השפעות סביבתיות וייעול השימוש בקרקע מאידך.

מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי: "לראשונה מאז קום המדינה, אושרה תכנית מתאר ארצית לתשתיות האנרגיה, שתאפשר את פיתוח משק האנרגיה בישראל באופן יעיל ומקצועי, ותקדם תהליכים משמעותיים בצורה טובה ומהירה. התכנית מציגה חזון של תמהיל ייצור חשמל נקי וירוק יותר, שמפחית את הפליטות לאוויר, וכן תמונה כוללת של כלל תשתיות האנרגיה לטווח הבינוני והארוך. אימוץ התוכנית הינו מרכיב חשוב בהגעה ליעדים שקבעה ממשלת ישראל להגדלת היעד לייצור מאנרגיות מתחדשות ל-30% בשנת 2030 והפחתה של 80% בפליטות גזי החממה במשק עד 2050, זאת תוך שמירה על אמינות האספקה ועל משק אנרגיה אמין, נקי ובר השגה".

יו"ר המועצה הארצית ומנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן: "לראשונה מציעה תמ"א 41 ראייה כוללת של מסדרונות החשמל הארציים, שמירת שטחים עבורם וצמצום השפעות על הסביבה. בנוסף, מתוך הבנה שיש לקדם מנהרות תשתית משותפות, לטובת ייעול משאב הקרקע, מקדמת התכנית את האפשרות לכך. צמצום ההשפעה על הסביבה, לצד עידוד אנרגיה מתחדשת מאפשרים לתכנית המתאר הארצית להיות בשורה של ממש".

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "תוכנית המתאר הארצית לתשתיות האנרגיה, מתווה ראייה כוללת לקידום תשתיות אנרגיה בדגש על אנרגיה מתחדשת. התוכנית מאתרת שטחים לאנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגיית שמש, תוך הכוונה לייעול השימוש בקרקע והקמת המתקנים בדו שימוש מעל גגות מבנים, מאגרי מים, שטחי חקלאות ועוד, זאת לצד איתור שטחים למתקנים קרקעיים. מינהל התכנון רואה חשיבות רבה בקידום אנרגיה מתחדשת כחלק מראיה אסטרטגית כוללת להתמודדות עם שינויי האקלים".

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן