לראשונה: הקמת מתקנים לאנרגיה סולארית תאושרנה על מחלפים, מיגון אקוסטי, מטמנות ועוד

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הוולנת"ע), שהינה ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המליצה למועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר עדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו וולטאים (סולאריים), שקודמה על ידי מינהל התכנון ומשרד האנרגיה. 

מדובר בתוכנית המקצרת את הליך הוצאת היתרי הבנייה עבור הקמת אנרגיה מתחדשת בדו שימוש בקרקע. תמ"א זו צפויה להגיע לדיון באישורה במועצה הארצית לתכנון בנייה ביום שלישי הקרוב.

מדובר בעדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו וולטאים, שאושרה לפני כעשור בהתאם להחלטות הממשלה ומהווה תוכנית חשובה בקידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. השינוי עליו החליטה הוולנת"ע נועד לבסס את מקומה של האנרגיה הסולארית כמקור ייצור חשמל משמעותי, תוך מתן דגש על הליכי תכנון מקלים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בדו שימוש לסוגיו ובכדי להפחית את הקמת המתקנים על הקרקע.

העדכון לתוכנית, יאפשר מסלולי היתר חדשים מכוח התמ"א, שלא נקבעו בתמ"א המקורית, דבר שיקצר באופן משמעותי את הליך האישור עבור מתקנים להפקת אנרגיה סולארית.

תוכנית זו מרחיבה את ייעודי הקרקע בהם ניתן יהיה לקדם מתקנים פוטו וולטאים מכוח התמ"א בהליך של היתר בלבד בשטחים מבונים ובשימוש כפול. בנוסף לשימושי וייעודי הקרקע הקיימים בתמ"א: אחסנה, מבני משק, תעשייה, תעסוקה, מלאכה, מתקן הנדסי, מאגר, בריכת דגים, חניון וחלקה א' בנחלה, התוכנית מאפשרת לראשונה הקמת מתקנים פוטו-וולטאים על גבי מחלפים, מיגון אקוסטי, קירות תמך, מטמנות, ועוד, כל זאת תוך פישוט הליך האישור של ההיתרים למתקנים הפוטו וולטאים.

בנוסף, התוכנית תאפשר הקמת מתקני אגירת אנרגיה שיוקמו בתחומי תוכניות למתקנים פוטו-וולטאים שכבר אושרו. לאגירת אנרגיה יתרונות רבים בכל הקשור לוויסות ייצור החשמל בעיקר ממתקנים פוטו-וולטאים שמייצרים חשמל רק בשעות האור, וצפוי כי בשנים הקרובות יוקמו בהדרגה יותר ויותר מתקני אגירה.

מהלך זה הוא בהמשך להחלטת ממשלה 465 שהוביל משרד האנרגיה מאוקטובר 2020 להעלאת יעדי השימוש באנרגיות מתחדשות של מדינת ישראל מ-17% ל-30% עד שנת 2030.

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר "מדובר בבשורה גדולה לקידום אנרגיה מתחדשת. מינהל התכנון פועל בנחישות לקידום מושכל של ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות. נוכח החלטת המועצה הארצית מנובמבר האחרון, לפיה היקף התכניות למתקנים פוטו וולטאים קרקעיים יוגבל ל-20,000 דונם עד לשנת 2030, תיקון התמ"א למתקנים פוטו וולטאים מהווה צעד הכרחי ומשמעותי בהתאם למדיניות שמקדם מינהל התכנון לייעול השימוש בקרקע תוך צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים. תכנית זו מקודמת לצד תכנית המתאר הארצית לתשתיות האנרגיה – תמ"א 41, שאושרה על ידי המועצה הארצית ותוגש לאישור הממשלה, המתווה את המדיניות התכנונית לכלל תשתיות האנרגיה, ונותנת מענה לצרכים הלאומים של משק האנרגיה, לרבות בתחום האנרגיה המתחדשת".

מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי "אנחנו שמחים  על הגעה לישורת האחרונה של תהליך ארוך שהוביל המשרד,  שמהווה קרש קפיצה משמעותי באמצעות ייצור אנרגיה מתחדשת בדו שימוש ולהגדלת ההיצע של שימושי הקרקע להתקנת פאנלים סולאריים. התכנית תיתן מענה לאתגרים הרבים הכרוכים בקבלת היתר להקמת אנרגיה מתחדשת בדו שימוש בקרקע, ובאותה נשימה גם תסייע לראשונה להקמת מתקני אגירת אנרגיה בישראל. מהלך זה, כמו מהלכים נוספים שמקדם המשרד, יגדיל משמעותית את היקף המתקנים לייצור סולארי עד שנת 2030 ויסייע למדינה לעמוד ביעד של 30% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות".

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן