מובטלת ועומדת ללדת? את עשויה להיות זכאית לדמי לידה ליולדת בחל"ת

נשים מובטלות שטרם חזרו לעבודה ואמורות ללדת במחצית השנייה של שנת 2021 עשויות להיות זכאיות לדמי לידה.

בהתאם לתיקון חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה שפורסם ביום 04.07.2021 (כחלק מתיקון מס' 225 והוראת שעה לחוק הביטוח הלאומי), אישה מובטלת שטרם חזרה לעבודה, ואמורה ללדת במחצית השנייה של שנת 2021 תהיה זכאית לתשלום דמי לידה אם התקיימו בה התנאים המפורטים להלן:

א. היא ילדה בין התאריכים 01.07.2021 ועד ה – 31.12.2021.
ב. ביום ה – 30.06.2021 או לפניו היא הייתה זכאית לדמי אבטלה בזמן שהייתה בהיריון ושנסתיים בלידה כאמור בסעיף א' לעיל.

חישוב תקופת הזכאות לדמי הלידה בעבור אישה שמקיימת את התנאים הנ"ל (תקופת האכשרה) ייקבע בהתאם למספר החודשים שבהם אותה אישה קיבלה דמי אבטלה ועד יום לפני הפסקתם.

אישה ששולמה לה דמי אבטלה לתקופה צבורה של 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה או עבור תקופה של 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע, תהיה זכאית לדמי לידה מירביים, קרי, 15 שבועות (105 ימי זכאות).

אישה שצברה 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע תהיה זכאית לדמי לידה חלקיים בעבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

שכר העבודה שישמש בסיס לחישוב קצבת דמי הלידה ייקבע בהתאם לשכר שקיבלה האישה בחודשי העבודה שקדמו למועד הפסקת עבודתה.

סכום קצבת דמי הלידה היומי שתהיה זכאית לו האישה הוא הגבוה מבין שניים אלה: השכר ב – 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב – 90 או השכר ב – 6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב – 180 לדוגמא, אישה מובטלת שילדה במחצית השנייה של שנת 2021 כאמור לעיל, ושהפסיקה לעבוד באמצע חודש יולי 2020, הקצבה שתחושב לה לפי ממוצע השכר בחודשים אפריל עד יוני 2020, או בחודשים ינואר עד יוני 2020, הגבוה מבין השניים.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי.

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן