המשרד להגנת הסביבה ישקיע 250 מיליון שקל בהקמה והפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

פסולת

המשרד להגנת הסביבה תומך בהיקף של 250 מיליון שקל בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית. מטרת התמיכה היא לעודד הקמת וזירוז מתקנים חדשים לטיפול בפסולת אורגנית, בהתאם לאסטרטגיית הפסולת החדשה שמקדם המשרד – כל זאת במטרה להגדיל את שיעורי המיחזור ולצמצום ההטמנה בישראל.

בישראל מיוצרים כיום כ-5.8 מיליון טונות פסולת עירונית בשנה. היקפי הפסולת גדלים משנה לשנה בשיעור ממוצע של 2.6% לשנה בהתאם לגידול באוכלוסייה. נכון להיום, כ-77% מהפסולת העירונית מועברת להטמנה ורק כ-23% מועברת למיחזור.

מצב זה, שבו רוב הפסולת העירונית מועברת להטמנה, גורם להשפעות שליליות על הסביבה, ובאופן כללי לאי-ניצול הפסולת כמשאב, לתפיסת שטחים פתוחים, לזיהום קרקע ומי תהום, לפליטת גזי חממה המשפיעים לרעה על משבר האקלים ועוד.

אחד מזרמי וסוגי הפסולת המרכזיים הוא החומר האורגני הרקבובי הפריק ביולוגית, המהווה מעל לשליש מסך כמות הפסולת העירונית הנוצרת בישראל.

על פי אסטרטגיית הפסולת של המשרד להגנת הסביבה, הדרך הנכונה לטפל בפסולת האורגנית היא הפרדתה במקור ומיחזורה לקומפוסט איכותי או באמצעות מתקני עיכול אנאירובי. הטיפול בחומר האורגני מתבצע במתקנים סגורים הפועלים בטכנולוגיות מודרניות בהתאם לסטנדרטים סביבתיים קפדניים.

כיום, הפרדת הרכיב האורגני מהפסולת המעורבת מתבצע באמצעים מכניים במתקני מיון ומשם הוא צריך להגיע למתקני טיפול. מטרת תמיכה זו היא לתמוך בהקמת מתקני טיפול ברכיב האורגני שמקורו בפסולת עירונית, על מנת לקדם את יישום אסטרטגיית הפסולת.

לקול קורא זה יהיו רשאים להגיש בקשות רשויות מקומית (לרבות: איגוד ערים ואשכולות של רשויות מקומיות), וחברות – כולל חברות עירוניות, אגודות שיתופיות ועוד.

התמיכה תהיה פתוחה להגשת בקשות לתמיכה במשך שלוש שנים בשיטת "כל הקודם זוכה", והיא כוללת שני מסלולי תמיכה: תמיכה בהקמה או שדרוג של מתקני טיפול ותמיכה בתפעול למשך חמש שנים; או תמיכה בתפעול למשך חמש שנים.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "רכיב הפסולת האורגנית הוא משמעותי בפסולת הביתית. התמיכה שלנו תקדם הקמת תשתית טיפול בחומר אורגני במדינת ישראל, שהיא חיונית לצורך יישום האסטרטגיה לטיפול בפסולת. כיום רוב הפסולת העירונית מועברת להטמנה, ויש לכך השפעות שליליות על הסביבה. נדאג שהתשתית תוקם בסטנדרטים מתקדמים, כך שתוביל להגדלת המיחזור ולצמצום ההטמנה בישראל, למען הציבור והסביבה"

לפרטי התמיכה של המשרד להגנת הסביבה: https://did.li/DykTY

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן