משרד התקשורת ל'הוט טלקום': נטיל עליכם עיצום כספי של כ-6 מיליון שקלים

הסיבה: החברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת "השוק הסיטונאי", והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים. זו הפעם השנייה תוך פחות משנה שהחברה חוטפת עיצום כספי משמעותי

משרד התקשורת עשוי להטיל בקרוב עיצום כספי בסך כ-6 מיליון שקלים על חברת 'הוט טלקום' (בכפוף לשימוע), לאחר שלדבריו, זו לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת "השוק הסיטונאי", והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים. זהו הקנס השני שמקבלת החברה תוך פחות משנה לאחר שבאמצע 2020 הטיל עליה המשרד עיצום נוסף של 1.4 מיליון שקלים.

רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה התפתחות תחרות במגזרים שונים והיא מהווה אחת מהרפורמות המשמעותיות ביותר בשוק התקשורת בשנים האחרונות. מטרת הרפורמה היא לאפשר תחרות בתחום התשתיות הנייחות ובאמצעותה, ספקי שירות חסרי תשתית נייחת בפרישה רחבה, יכולים לחכור מקטעי תשתית מבעלי התשתית- חברת בזק או הוט, ולשווק על בסיסם שירותים לצרכן, וזאת על מנת להתגבר על החסמים הקיימים בפרישת תשתית ולייצר מגרש משחקים מאוזן שיאפשר להם להתחרות.

משרד התקשורת ל'הוט טלקום': נטיל עליכם עיצום כספי של כ-6 מיליון שקלים
אילוסטרציה: shutterstock

על פי החלטת שר התקשורת מנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, היה על הוט טלקום להתחיל ולאפשר את פעילות השוק הסיטונאי על גבי הרשת שלה החל ממאי 2015. בפועל, ואף לאחר שנקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים במהלך שנת 2017, הוט החלה באספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר שהחלה, התגלו קשיים שלא אפשרו לספקיות השירות לספק שירותים באורח תקין לצרכנים.

במסגרת הליך הפיקוח מצא המשרד כי התנהלות הוט טלקום לא אפשרה פעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי הרשת שלה באופן שהביא הלכה למעשה להדרת המתחרות מהרשת שלה ולמניעת התפתחות התחרות. המשרד רואה בחומרה התנהלות מסוג זה ולכן הודיע לחברה על כוונתו להטיל עליה עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לשימוע.

גובה העיצום הכספי נקבע בין היתר בהתאם להיקף הפגיעה התחרותית, התועלת שצמחה להוט טלקום, משך ההפרה, שיעור המנויים שנחשף אליה ופרמטרים נוספים בהתאם לאמות המידה הקבועות בעניין זה.
במסגרת זו המשרד סבור כי הפגיעה התחרותית אינה מסתכמת בהיעדר מעבר מנויים לשוק סיטונאי, אלא בפגיעה לטווח ארוך שיש לה אף השלכות על פיתוח רשתות מתקדמות של המתחרים, הנתפסות כמנוע צמיחה למשק שהתועלת הציבורית בצדם רבה ומגוונת.

משרד התקשורת ימשיך לפעול למען הגברת התחרות בכל ענפי התקשורת, ולצד זה במקרים שבהם חברות התקשורת מפירות את הוראות החוק המשרד יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לטיפול בהפרות.

Print Friendly, PDF & Email

רק מה שמעניין וחשוב לדעת! הצטרפו לוואטסאפ העדכונים של ניוזרום - בלי חפירות, רק דיווחים:

נגישות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן